Przejdź do treści
Strona główna » Nasze usługi » Księga Przychodów i Rozchodów

Księga Przychodów i Rozchodów

  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów;
  • prowadzenie ewidencji, w tym ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych VAT i PIT oraz sprawozdawczych i dostarczanie ich do właściwych urzędów
  • sporządzanie rocznych deklaracji PIT;
  • prowadzenie rejestrów VAT oraz sporządzanie deklaracji VAT;
  • reprezentowanie podatnika przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
  • przygotowywanie raportów finansowych zgodnie z wytycznymi obsługiwanego podmiotu;